Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 28 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pārdevējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojātavai izlietota, piemēram sēklas.

Strīdu risināšana

Visi strīdi, kas rodas vai saistīti ar noslēgto distances līgumu starp pircēju un pārdevēju, tiek apspriesti. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un klients sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīs, klientam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot pakalpojuma sniedzējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot: - vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju; - iesnieguma iesniegšanas datumu; - strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu. 

 Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem: 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint_lv

vai https://registri.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Maksājumu kārtība:

  • Paypal
  • Internetbanka Baltijas valstīs:  Swedbank, Citadele, SEB, Luminor, LHV, Šauļu banka
  • Kredītkarte

Rekvizīti:

Stalbes pagasta zemnieka saimniecība "Ungurklāmaņi"

Reģ, Nr. 4001023301

PVN reģ. Nr. LV 4001023301

 "Ungurklāmaņi", Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151, Latvija

Mob. tel:  +371 20383880

E-pasts: [email protected]

Ar piegādes noteikumiem varat iepazīties šeit: https://adenia.mozello.shop/piegade-un-atgriesana/

Ar atgriešanas noteikumiem varat iepazīties šeit:  https://adenia.mozello.shop/piegade-un-atgriesana/